Loading...

Garantie

Artezen garandeert een profesionele ondersteuning.
PROFESIONELE ONDERSTEUNING
Onze ervaren staf biedt uitstekende hulp via ons wereldwijde distributie netwerk, inbegrepen het leveren van wisselstukken. Gebruikshandleidingen zijn uitgebreid en steeds up-to-date. U kan rekenen op een snel antwoord op vragen over het begruik van onze machines.
artezen connect

ARTEZEN CONNECT
Machines die zijn voorbereid voor Artezen Connect zijn gereed voor Industry 4.0. Met de geïntegreerde wifi-router kunnen ze worden verbonden met onze cloud server. Via de Artezen Connect-app of desktoptoepassing verkrijgt u toegang tot uw machine om recepten en productieschema's te programmeren, deze op afstand te bedienen en de status en productiviteit te controleren. Op verzoek kan Artezen verbinding maken met uw machine voor ondersteuning bij onderhoud of reparatie. Software-updates kunnen ook via de cloud worden uitgevoerd.
Volg de link om Artezen Connect te gebruiken. Uw dealer zal u de vereiste inloggegevens verstrekken, of u kunt rechtstreeks met ons contact opnemen via e-mail: service@artezen.eu.

GARANTIE
Artezen is er trots op, de klanten een twee jaar beperkte garantie te bieden. Om te kunnen profiteren van deze garantie, vragen wij u, uw nieuwe machine op deze plaats te registreren. Aan de hand van de registratie weten wij waar en wanneer de apparatuur werd geleverd en in gebruik genomen, wat ons de mogelijkheid biedt u zo goed mogelijk te ondersteunen. Lees de onderstaande garantievoorwaarden eerst door.

Garantievoorwaarden
 1. De fabrikant garandeert dat de gefabriceerde en verkochte producten vrij zijn van defecten of afwijkingen conform geldende wetgeving.
 2. De fabrikant garandeert daarnaast de correcte werking van de producten en de kwaliteit van de componenten. Specifiek uitgesloten van deze garantie zijn alle elektrische componenten in de producten, alle componenten die zonder gereedschap kunnen worden verwijderd en alle componenten die bij normaal gebruik onderhevig zijn aan slijtage (bij wijze van voorbeeld maar niet volledig: banden, gordels, afdichtingen, ...) en producten die op het moment van verkoop niet nieuw waren.
 3. De garantie zoals hierboven omschreven geldt voor de duur van een (1) jaar na de leverdatum van het product zoals blijkt uit de factuur en transportdocumenten voor de zakelijke levering van de producten. Alle defecten, afwijkingen en storingen in de werking moeten per omgaande schriftelijk aan de fabrikant worden gemeld, binnen 8 dagen na vaststellen om aanspraak te kunnen maken op de garantie.
 4. De garantie voor correcte werking zoals beschreven onder punt 2 wordt volgens afspraak verlengd tot een totale periode van vierentwintig (24) maanden na levering indien de koper het product binnen 30 dagen na levering registreert op de website van de fabrikant (www.artezen.eu). De aanvaarding van deze aanvullende garantie is uitdrukkelijk afhankelijk van de registratie van het product door de koper/eindgebruiker. De fabrikant kan van de koper/eindgebruiker een kopie van de factuur vragen met de afleverdatum van het product waarvoor aanspraak wordt gemaakt op garantierechten. Door verzuim of niet tijdige registratie op de website van de fabrikant door de koper/eindgebruiker zal het recht op verlengde garantie doen vervallen.
 5. De huidige garantie wordt uitsluitend geboden bij correct gebruik van het product volgens voorschrift overeenkomstig de schema's zoals uiteengezet in de instructie en handleidingen. Overmatig gebruik van het product zal resulteren in een overeenkomstige beperking van de huidige garantierechten.
 6. Deze garantie is eveneens expliciet niet van toepassing in de onderstaande situaties:
  1. Wijzigingen aan de producten, uitgevoerd door een derde partij die niet door de fabrikant is geautoriseerd;
  2. Gebruik van andere dan originele reserve- of vervangingsonderdelen;
  3. Gebruik van het product - of delen ervan - op een manier die niet is voorzien of incorrect zoals vermeld in de instructies resp. handleidingen bij de machine;
  4. Gebruik en onderhoud van de producten door onbevoegde en/of ongeschoolde personen;
  5. Verzuim van routinematige reiniging en onderhoud zoals omschreven in de instructies en handleidingen bij de machine;
  6. Reiniging van de apparatuur met behulp van een hogedrukreiniger tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door de fabrikant in de instructies en handleidingen bij de machine.
 7. Alle garantie-interventies zullen worden uitgevoerd in de hoofdvestiging van de fabrikant. Wanneer de fabrikant vaststelt dat de reparatie niet in de hoofdvestiging kan worden uitgevoerd, is de fabrikant uitsluitend verplicht de benodigde reserve- of vervangingsonderdelen te leveren en komen de arbeidskosten voor het herstel voor rekening van de koper/distributeur/eindgebruiker.
 8. Alle verzendkosten voor producten die nog onder garantie zijn of vervanging van deze producten komen zonder uitzondering voor rekening van de koper/distributeur/eindgebruiker. Elke compensatie met betrekking tot de producten die nog onder garantie zijn worden in een aparte schriftelijke overeenkomst vastgelegd.
 9. De garantie valt volledig onder Italiaans recht. Alle geschillen met betrekking tot de huidige productgarantie vallen zonder uitzondering onder verantwoordelijkheid van de rechtbank in Vicenza (Italië), vestigingsplaats en rechtszetel van de fabrikant.